Alles is energie


Alles is Qi = ENERGIE

Qi (chi) bestaat in het Chinese schrift uit 2 karakters:
• waterdamp: ijl, immaterieel, vluchtig
• rijst: dicht en materieel

Dit heeft alles te maken met de uitleg van waaruit Qi nu eigenlijk bestaat.
De Chinese filosofie noemt Qi de aller-fijnste (kleinste) substantie waaruit het hele universum en alles daarin bestaat.

De vormloze, onzichtbare transparante en niet fysieke Qi kan samenkomen, verdichten, transformeren in substanties met een vorm.
Een substantie met een vorm kan weer oplossen, transformeren in niet fysieke Qi.

In het universum waarin wij leven vindt een constante wederzijdse transformatie plaats van deze twee vormen.

De natuurkundige Max Planck (1858-1947) meldt in zijn onderzoek naar de Quantumtheorie:
Een Quantum is een energiedeeltje dat 10 tot 100 miljoen keer kleiner is dan het kleinste atoom.
Op dit niveau zijn materie en energie (Qi) uitwisselbaar.

De Chinese filosofie noemt Qi de aller-fijnste (kleinste) substantie waaruit het hele universum en alles daarin bestaat.

Albert Einstein (1879 -1955) zei: E = mc²
Dit betekend dat materie gelijk is aan energie.

En volgens wikipdia:
De Wet van behoud van energie is een natuurwet, of meer specifiek een behoudswet, die stelt dat de totale hoeveelheid energie in een geïsoleerd systeem ( in deze uitleg dus het universum) te allen tijde constant blijft. Een direct gevolg hiervan is dat energie niet kan worden gecreëerd of vernietigd, maar alleen kan worden omgezet van de ene in de andere vorm (transformeren).

We weten ook dat de wetenschap de filosofie van de TOTALITEIT kent.
Het universum is een totaliteit. Dit betekend dat alle materie met elkaar verbonden is en elkaar beïnvloed.
Het menselijk lichaam is ook een totaliteit.
De mens en het universum vormen samen een totaliteit.

Deze totaliteit bestaat dus uit Qi:
Wij stellen ons tijdens het doen van de oefeningen voor dat we één worden met de natuur, we versmelten als het ware met het universum.

ALLES IS Qi = ENERGIE

Comments are closed.

Meer informatie

Voor meer informatie over Chi Neng Qigong:
www.chineng.nl

Gezondheid

Tevens ben ik Natuur Geneeskundige,
zie voor informatie over mijn praktijk:
www.beweegzonderpijn.nl